Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z maj, 2018

Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki

W Polsce wykonuje się rocznie kilkaset operacji pacjentów z nowotworami lub urazamiw obrębie czaszki twarzowej. Nowotwory w obszarze twarzoczaszki są trudnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym ze względu na bezobjawowy początek choroby oraz lokalizację anatomiczną. Utajony wzrost guza powoduje, iż większość pacjentów rozpoczyna leczenie w zaawansowanym okresie choroby, kiedy obok destrukcji kości, nastąpiła już destrukcja sąsiednich struktur i narządów.

Biblioteka Naukowa IMN

Biblioteka Naukowo-Techniczna od początku istnienia jest integralną częścią Instytutu Metali Nieżelaznych, wspierając pracowników i inne zainteresowane osoby (studentów wyższych uczelni, pracowników placówek PAN, instytutów badawczych, innych jednostek naukowych oraz firm i zakładów przemysłowych) w pozyskiwaniu materiałów źródłowych, a także umożliwiając im szybki dostęp do potrzebnych informacji. Początkowo stanowiła część biblioteki Instytutu Metalurgii Żelaza. W roku 1956 nastąpiło jej usamodzielnienie. Dalsze zmiany przypadły na rok 1965, kiedy to został powołany w IMN Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, w którego skład wchodziły: sekcja biblioteczna, czasopism i opracowań dokumentacyjnych, informacji reprograficznej oraz sekcja informacji OML w Skawinie. Od 1996 r. Biblioteka istniała w ramach Działu Informacji i Marketingu, przemianowanego w 2008 r. na Dział Informacji i Promocji.