Przejdź do głównej zawartości

Posty

Energooszczędna technologia wytwarzania bieli cynkowej

Biel cynkowa (ZnO - tlenek cynku) to związek chemiczny stosowany m.in. w przemyśle gumowym, ceramicznym, kosmetycznym i farmaceutycznym. Każde z tych zastosowań wymaga innych właściwości. Biel cynkowa dla przemysłu gumowego musi charakteryzować się podwyższoną powierzchnią właściwą. Stosowana w przemyśle farmaceutycznym oraz kosmetycznym wymaga najwyższej czystości, drobnoziarnistości i białości.
Zakład Hutnictwa Instytutu Metali Nieżelaznych opracował energooszczędną technologię produkcji bieli cynkowej. Pozwala ona na utrzymanie najwyższych parametrów produktu, obniżając jednocześnie koszty produkcji.
W Oddziale huty Oława w Będzinie uruchomiono modelowe stanowisko badawcze przeznaczone do wytwarzania bieli cynkowej. Unikatowa w skali kraju instalacja składa się z: • części topielnej – piec przechylny wannowy, • części do odparowania cynku – piec tyglowy.
Najnowsze posty

Wolfram – tym się interesujemy!

Wolfram to jeden z surowców krytycznych dla gospodarki Unii Europejskiej i Polski, szeroko stosowany ze względu na swoje unikatowe właściwości: jest trudnotopliwy, bardzo ciągliwy, poddaje się obróbce, jest odporny na działanie tlenu, wody, kwasów, a nawet stężonego kwasu azotowego i wody królewskiej. A dlaczego jest taki ważny? Ponieważ jest używany w produkcji stali specjalistycznych, osłon termicznych, elementów grzewczych w piecach przemysłowych czy żarników lamp żarowych.

Topnik GALTOP do cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów żelaza

Opracowany w Zakładzie Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów topnik GALTOP i wytworzona z jego udziałem kąpiel topnikowa, umożliwia prawidłowe kształtowanie powłoki cynkowej w procesie jednostkowego cynkowania zanurzeniowego wyrobów ze stopów żelaza w wysoko- i niskotemperaturowej odmianie. Wytworzona powłoka jest ciągła, jednorodna, gładka, jasna i błyszcząca. Stosowana jest do wyrobów ze stali predestynowanych do cynkowania,  jak i stali reaktywnych, wykazujących efekty Sandelina lub Sebisty’ego, a także wysokokrzemowych. 
Kąpiel topnikowa zapewnia bardzo dobre pokrycie wyrobów stalowych i tym samym skutecznie zapobiega utlenianiu w długim czasie podczas suszenia i przed zasadniczym cynkowaniem. Kompozycja topnika sprzyja synergicznemu podwyższeniu zwilżalności powierzchni stalowej przez kąpiel cynkowniczą. 
SKŁAD: Mieszanina soli chlorkowych o wysokiej czystości z dodatkiem polepszającym zwilżenie cynkowanych wyrobów ze stopów żelaza.

Sferyczne proszki wolframowe

Zakład Materiałów Proszkowych i Kompozytowych pod kierownictwem dr Adriany Wrony opracował unikatowy proces sferoidyzacji plazmowej proszków metali, polegający na wprowadzeniu w obszar plazmy (temperatura rzędu kilku tysięcy stopni) proszku o nieregularnych ziarnach, które ulegają stopieniu, a opuszczając ten obszar krzepną zachowując kształt kulisty.