Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wytwarzanie kompozytowego spoiwa Ti/CuNi50 do lutowania oraz spawania tytanu i jego stopów

Kompozytowe spoiwa Ti/CuNi50 wytwarza się z taśmy miedzioniklowej (charakteryzującej się wydłużeniem A100 = 10–25%) oraz drutu tytanowego (o wydłużeniu A100 = 20–45%). Materiał wyjściowy prostuje się i odtłuszcza oraz poddaje procesowi aktywacji powierzchni, usuwając pasywną warstwę zewnętrzną, co prowadzi do zwiększenia chropowatości powierzchni. Całość oczyszcza się podciśnieniowo. Następnie taśmę zwija się w rurkę, wprowadza rdzeń oraz łączy metodą spawania TIG w atmosferze ochronnej.
Najnowsze posty

Innowacyjna, prośrodowiskowa technologia wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych

Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach opracował we współpracy z Fabryką Przewodów Energetycznych S.A. w Będzinie technologię wytwarzania miedzianych wyrobów przewodowych z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych. Stosowana obecnie technologia produkcji wyrobów przewodowych jest oparta na wsadzie produkowanym z wyselekcjonowanych katod miedzianych. Powstające odpady są sprzedawane jako złom miedzi. Powtórne uzyskanie miedzi katodowej ze złomu wymaga energochłonnych procesów rafinacji ogniowej i elektrorafinacji. Proponowana przez IMN innowacyjna technologia pozwoli na zastosowanie wsadu z odpadów poprodukcyjnych jako materiału wyjściowego do produkcji przewodów.

Uszczelnianie ma znaczenie - nowa jakość powłok dla przemysłu automotive

Sposób odsiarczania pasty akumulatorowej

Poużytkowe akumulatory kwasowo-ołowiowe należą do grupy odpadów niebezpiecznych, ponieważ
zbudowane są z ołowiu i jego związków, substancji silnie toksycznych, występujących w akumulatorze także w postaci frakcji bardzo rozdrobnionej (”pasty akumulatorowej”), co może być przyczyną wzrostu zawartości ołowiu w pyle zawieszonym w powietrzu wskutek tzw. wtórnego pylenia,zawierają elektrolit, w którego skład wchodzi rozcieńczony kwas siarkowy grożący oparzeniami chemicznymi,w przypadku niewłaściwie prowadzonego składowania lub magazynowaniasubstancjeszkodliwe zawarte w akumulatorze mogą przenikać do gleby oraz do wód powierzchniowych i podziemnych, co grozi ich poważnym skażeniem.

Badania kinetyki procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego

Skład chemiczny polskich koncentratów miedziowych, pozwala na bezpośrednie wytopienie miedzi blister w piecu zawiesinowym. Celem uzyskania miedzi blister o odpowiedniej jakości (zawartość Pb<0,3% mas.), proces prowadzony jest przy wysokim potencjale tlenu, czego skutkiem jest wysoka zawartość Cu w żużlu, od 12 do 16% mas. Wymusiło to konieczność prowadzenia odmiedziowania żużla zawiesinowego, które polega na redukcji tlenków metali w piecu elektrycznym. Obliczenia termodynamiczne pokazują, że w warunkach równowagowych jest możliwe usunięcie miedzi z żużla do poziomu 0,003% mas. (dwa rzędy wielkości mniejsza niż obecnie uzyskiwana zawartość Cu w żużlu odpadowym), co świadczy o silnym oddaleniu procesu redukcji w piecu elektrycznym od warunków równowagowych. Źródeł takiego stanu rzeczy możemy dopatrywać się w dwóch obszarach. W szybkości reakcji redukcji oraz w przebiegu procesów koalescencji oraz sedymentacji drobnodyspersyjnej zawiesiny kropel wyredukowanych metali. Znajomość szybk…

Badanie możliwości poprawy trwałości eksploatacyjnej matrycy prasy do wyciskania metodą KOBO, poprzez zastosowanie połączonych zabiegów obróbki kriogenicznej i cieplno-chemicznej