Przejdź do głównej zawartości

Sposób odsiarczania pasty akumulatorowej

Poużytkowe akumulatory kwasowo-ołowiowe należą do grupy odpadów niebezpiecznych, ponieważ
 • zbudowane są z ołowiu i jego związków, substancji silnie toksycznych, występujących w akumulatorze także w postaci frakcji bardzo rozdrobnionej (”pasty akumulatorowej”), co może być przyczyną wzrostu zawartości ołowiu w pyle zawieszonym w powietrzu wskutek tzw. wtórnego pylenia,
 • zawierają elektrolit, w którego skład wchodzi rozcieńczony kwas siarkowy grożący oparzeniami chemicznymi,
 • w przypadku niewłaściwie prowadzonego składowania lub magazynowania   substancje szkodliwe zawarte w akumulatorze mogą przenikać do gleby oraz do wód powierzchniowych i podziemnych, co grozi ich poważnym skażeniem.
  Stacja filtracji

Z tego powodu ważkim i wciąż aktualnym problemem pozostaje technologia ich recyklingu. W Instytucie Metali Nieżelaznych prowadzono badania nad technologią odzysku ołowiu ze złomu akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 
IMN wraz z partnerem przemysłowym – firmą Orzeł Biały S.A., stworzył innowacyjną technologię odsiarczania pasty akumulatorowej za pomocą roztworu wodnego etylenoaminy, umożliwiającą:
 • obniżenie zawartości siarki w materiale ołowionośnym kierowanym do przetopu do poziomu <0,5%,
 • produkcję gipsu syntetycznego z siarczanów zawartych w siarczanie ołowiu, głównym składniku zużytej pasty,
 • efektywny przetop odsiarczonej pasty na ołów i stabilny chemicznie żużel odpadowy.
Skuteczność wynalazku sprawdzono w skali pilotowej w instalacji o przepustowości pasty 1,5–2,0 ton/dobę, która została wybudowana w zakładzie produkcyjnym należącym do firmy Orzeł Biały S.A. 
Technologia cechuje się:
 • mniejszym zużyciem energii,
 • obniżonym zużyciem dodatków technologicznych,
 • zwiększonym bezpośrednim uzyskiem ołowiu,
 • minimalną emisją ditlenku siarki z procesu przetopu,
 • ok. 3-krotnym zmniejszeniem ilości powstającego żużla.

Skuteczność wynalazku sprawdzono w skali pilotowej w instalacji o przepustowości pasty 1,5–2,0 ton/dobę, która została wybudowana w zakładzie produkcyjnym należącym do firmy Orzeł Biały S.A.

Przygotowany sposób odsiarczania charakteryzuje się: 
 • brakiem ścieków w operacji odsiarczania, 
 • utylizacją siarki zawartej w paście akumulatorowej w bezpieczną postać gipsu, 
 •  wysokim poziomem automatyzacji poszczególnych etapów procesu technologicznego. 
Technologia IMN jest najnowszą metodą skutecznego odsiarczania pasty akumulatorowej i uzyskała pod nazwą Sposób odsiarczania pasty akumulatorowej” patent polski (PL216507) i europejski (EP2610371).Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Badania nad intensyfikacją produkcji miedzi katodowej W HM Głogów II

Intensyfikacja produkcji miedzi elektrolitycznej wiąże się z podwyższeniem gęstości prądu na elektrodach (skróceniem cyklu katodowego) lub umieszczeniem dodatkowych elektrod w wannach (co można osiągnąć poprzez zmniejszenie rozstawu elektrod). Możliwy jest też wariant mieszany polegający na podwyższeniu gęstości prądu, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozstawu elektrod. Znaczące zwiększenie produkcji katod miedzianych najwyższej jakości, przy zachowaniu obecnej liczby wanien elektrolitycznych, jest możliwe poprzez zastosowanie nowoczesnej, bezpodkładkowej technologii elektrorafinacji miedzi, znanej pod nazwą ISA-Process (ISA/KIDD). Według licznych danych pochodzących zarówno z literatury, jak i bezpośrednio z przemysłu, w zakładach pracujących w oparciu o tę technologię, stosuje się katodową gęstość prądu w zakresie od 280 do 350 A/m2, a jej średnia wartość wynosi 310 A/m2.

Zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących wybranych połączeń zakładkowych

W ostatniej dekadzie zaobserwować można rosnące zainteresowanie termografią aktywną jako nieniszczącą metodą badań materiałów inżynierskich. Metoda ta jest obecnie najczęściej stosowana do badań materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej w przemyśle lotniczym, w którym występuje problem kontroli elementów o dużych gabarytach, gdzie tradycyjne metody (np. techniki ultradźwiękowe) są wprawdzie skuteczne, ale jednocześnie mało wydajne. W obszarze badań tych materiałów, termografia aktywna jest najczęściej wykorzystywana do detekcji rozwarstwień, obcych wtrąceń, uszkodzeń wywołanych uderzeniem. Termografia aktywna jest również z powodzeniem stosowana do wyznaczania przewodności/dyfuzyjności cieplnej ciał stałych. Pomimo znacznego rozpowszechnienia termografii aktywnej jest ona nadal uznawana za niekonwencjonalną i stosunkowo nowoczesną metodę badań, o nie do końca poznanym jeszcze obszarze zastosowań. Obecnie w wielu jednostkach naukowo-badawczych prowadzone są prace nad rozwojem tej…

Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki

W Polsce wykonuje się rocznie kilkaset operacji pacjentów z nowotworami lub urazamiw obrębie czaszki twarzowej. Nowotwory w obszarze twarzoczaszki są trudnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym ze względu na bezobjawowy początek choroby oraz lokalizację anatomiczną. Utajony wzrost guza powoduje, iż większość pacjentów rozpoczyna leczenie w zaawansowanym okresie choroby, kiedy obok destrukcji kości, nastąpiła już destrukcja sąsiednich struktur i narządów.