Przejdź do głównej zawartości

Uszczelnianie ma znaczenie - nowa jakość powłok dla przemysłu automotiveAnodowe powłoki tlenkowe wytwarzane na aluminium i jego stopach ze względu na swoją porowatą strukturę muszą zostać po anodowaniu poddane operacji uszczelniania (ang. sealing). Uszczelnienie to proces polegający na zamknięciu porowatej struktury powłoki tlenkowej, który zwiększa odporność na działanie czynników atmosferycznych, mogących być przyczyną korozji lub zabrudzeń.

Powłoki tlenkowe można uszczelniać na różne sposoby. Do najczęstszych metod należą: uszczelnianie na gorąco oraz uszczelnianie na zimno.

Proces uszczelniania na gorąco jest realizowany w wodzie zdemineralizowanej w wysokich temperaturach (ok 100°C). Pomimo wysokiej skuteczności procesu, jego zasadniczą wadą jest wysoka energochłonność.

Proces uszczelniania na zimno realizowany jest w temperaturach niższych (ok. 30°C) i nie wymaga dostarczenia dużych ilości energii. Jego wadą jest natomiast obecność w składzie soli metali, które nie zawsze są obojętne dla środowiska naturalnego.

Badania nad nowym typem uszczelniania realizowane są w Laboratorium Korozji i Inżynierii Powierzchni Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział Metali Lekkich w Skawinie. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych opracowano technologię wytwarzania anodowych powłok tlenkowych z zastosowaniem różnych kompozycji związków chemicznych w procesie uszczelniania, gwarantujących odporność na działanie silnie zasadowych środowisk.

Uzyskane wyniki są bardzo obiecujące. Pozwolą w przyszłości na zwiększenie zastosowania wyrobów aluminiowych z anodową powłoką tlenkową nie tylko w branży motoryzacyjnej, ale również w  innych gałęziach przemysłu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Badania nad intensyfikacją produkcji miedzi katodowej W HM Głogów II

Intensyfikacja produkcji miedzi elektrolitycznej wiąże się z podwyższeniem gęstości prądu na elektrodach (skróceniem cyklu katodowego) lub umieszczeniem dodatkowych elektrod w wannach (co można osiągnąć poprzez zmniejszenie rozstawu elektrod). Możliwy jest też wariant mieszany polegający na podwyższeniu gęstości prądu, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozstawu elektrod. Znaczące zwiększenie produkcji katod miedzianych najwyższej jakości, przy zachowaniu obecnej liczby wanien elektrolitycznych, jest możliwe poprzez zastosowanie nowoczesnej, bezpodkładkowej technologii elektrorafinacji miedzi, znanej pod nazwą ISA-Process (ISA/KIDD). Według licznych danych pochodzących zarówno z literatury, jak i bezpośrednio z przemysłu, w zakładach pracujących w oparciu o tę technologię, stosuje się katodową gęstość prądu w zakresie od 280 do 350 A/m2, a jej średnia wartość wynosi 310 A/m2.

Zastosowanie termografii aktywnej do badań nieniszczących wybranych połączeń zakładkowych

W ostatniej dekadzie zaobserwować można rosnące zainteresowanie termografią aktywną jako nieniszczącą metodą badań materiałów inżynierskich. Metoda ta jest obecnie najczęściej stosowana do badań materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej w przemyśle lotniczym, w którym występuje problem kontroli elementów o dużych gabarytach, gdzie tradycyjne metody (np. techniki ultradźwiękowe) są wprawdzie skuteczne, ale jednocześnie mało wydajne. W obszarze badań tych materiałów, termografia aktywna jest najczęściej wykorzystywana do detekcji rozwarstwień, obcych wtrąceń, uszkodzeń wywołanych uderzeniem. Termografia aktywna jest również z powodzeniem stosowana do wyznaczania przewodności/dyfuzyjności cieplnej ciał stałych. Pomimo znacznego rozpowszechnienia termografii aktywnej jest ona nadal uznawana za niekonwencjonalną i stosunkowo nowoczesną metodę badań, o nie do końca poznanym jeszcze obszarze zastosowań. Obecnie w wielu jednostkach naukowo-badawczych prowadzone są prace nad rozwojem tej…

Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki

W Polsce wykonuje się rocznie kilkaset operacji pacjentów z nowotworami lub urazamiw obrębie czaszki twarzowej. Nowotwory w obszarze twarzoczaszki są trudnym problemem diagnostycznym i terapeutycznym ze względu na bezobjawowy początek choroby oraz lokalizację anatomiczną. Utajony wzrost guza powoduje, iż większość pacjentów rozpoczyna leczenie w zaawansowanym okresie choroby, kiedy obok destrukcji kości, nastąpiła już destrukcja sąsiednich struktur i narządów.